CSV

CSV - Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

754 vun 754 Walbüroen (100%) hunn déi komplett Resultater iwwermëttelt.

CSV an Zuelen

  • All Stëmmen: 317 334
  • Lëschtestëmmen: 210 264
  • Kandidatestëmmen: 107 070
  • Zuel vu Mandater : 2

Stëmmen

2
2019 21.1%
2024 22.91%
1.81
Kandidaten 2024 Stëmmen
Elu
HANSEN Christophe
2. national Positioun
79,804
Elu
WISELER-LIMA Isabel
4. national Positioun
58,307
KEMP Martine
7. national Positioun
51,670
STEINMETZ Metty
11. national Positioun
43,179
GRÜN Mélanie
12. national Positioun
42,334
BREDEN Guy
13. national Positioun
42,040
  • Gewielt
  • Ex aequo

Stëmme pro Gemeng

  • Gewielt
  • Ex aequo

Entwécklung vun de Mandater

Partei 1999 2004 2009 2014 2019 2024
2 3 3 3 2 2

Gemengen

  • Komplett Resultater
  • Partiell Resultater