Circonscription Nord

1 - KPL d'Kommunisten
WILLKOMM Pierre
DIDIER Mathias
DÜSSELDORFF Henri
DÜSSELDORFF Steve
HERMAN Alain
KARP Jessica
MATAGNE-LUCAS Vicky
MULLER Nicole
SCHEIWEN Malou

 

2 - déi gréng
GIRA Camille
THULL Marthy
BALDASSI-WAGNER Monique
BÜCK Myriam
HAMEN Nico
HENGEN Tim
JUNK Jacquot
SCHOELLEN Chris
THILLEN Frank

 

3 - ADR Alternativ Demokratesch Reformpartei
COLOMBERA Jean
ENGELEN Jeff
GEORGES Marie-Josée
LUCAS Karin
METTENDORFF Jang
REIFFERS Charles
REUTER Karine
RIETH Marianne
THILL-HEUSBOURG Robert

 

4 - LSAP D'SOZIALISTEN
SCHNEIDER Romain
BODEM Léon dit Pollo
HAAGEN Claude
HALSDORF Claude
KOPPES Pierre
MULLER-POSING Marinette
SCHMOETTEN-STEFFEN Pascale
STAUDT Claude
WEBER Carlo

 

5 - DP
BAULER André
DAHM Francis
DURDU Agnès
ETGEN Fernand
HANSEN Marc
HANSEN ép. MEYERS Pascale
KOEUNE Marc
MERTENS Edy
POIRÉ Mike

 

6 - déi Lénk
RIPPINGER Léon
BALLINI Claude
BILTGEN-HANSEN Brenda
BURGGRAFF Marc
CALDERONI Jean-Marc
CASTELLANO Jean
KREMER Gaston
PAULUS Jean
THOLL Joseph

 

7 - CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
JACOBS Marie-Josée
EICHER Emile
JUNCKER ép. FEITH Edmée
KAES Ali
SCHAAF Jean-Paul
SCHANK Marco
SCHON Carlo
THOMMES Marie-Anne
WEILER Lucien

 

8 - BIERGERLESCHT
ERSFELD Jean
CARDOSO José
ALTMANN Christian
DEUTSCH Michel
LUDIG Natascha
KLEIN Léon
KRINGS Henri
ESPOSTO Patricia
RIES Charles