Circonscription Centre

1 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
HENCKES Jacques-Yves
ANGEL-SONTAG Jéiss
BAUSCH Marie-Josée ép. KODISCH
BERTRANG Marianne
CLÉMENT Béatrice
FRANSSENS Marc
GREISEN Fernand
IOPPO Raphaël
JACOBY Fernande
JAEGER Pia
JUNGBLUT Jean
KAESZ Jeannot
LAUER Christian
LINDENSTOCK Fred
MOUSEL Paul
ROTH Robert
SCHILTZ Jean-Marie
TOUSSAINT Abby
URBING Alain
WEIS Carlo
ZEUTZIUS Fernand


2 - DP - Demokratesch Partei
POLFER Lydie
ARENDT Guy
BEISSEL Simone
BETTEL Xavier
BETTENDORF Niki
BRASSEUR Anne
DE MUYSER Alain
FLESCH Colette
GATTI Fernand
HENKEL Albert
HELMINGER Paul
HILD Yola
KRIEPS Alexandre
LAMBERTY Claude
LEYTEM-WANTZ Gaby
MART Colette
RAUSCH Siggy
RIPPINGER Jean-Paul
SCHAACK Jos
SCHNEIDER Jean-Claude dit Kik
THULL Ali


3 - LSAP - d'Sozialisten
KRECKÉ Jeannot
ANGEL Marc
BACH Paul
DELVAUX-STEHRES Mady
DIEDERICH Fernand dit Bim
DREWS Armand
DURLET Romain
FAYOT Ben
GOEBBELS Robert
HAMMELMANN Paul
HENTGES Martine
KADUSCH-ROTH Liane
KLEIN Jean-Pierre
KRIEPS Tom
NATI Romain
REGENWETTER Peggy
ROLLER Jos
SCHANCK Myriam
SCHILTZ Jean
WEINS Alain
WENNMACHER Nico


4 - Déi Gréng
BAUSCH François
LOSCHETTER Viviane
ADAM Claude
BARTOLOZZI Fabiana
BEMTGEN Charles
BESTGEN Roland
BOMB Christian
BRANDENBURGER Jo
BRAUN Mariette
DE TOFFOLI Carlo
FABER Jean-Paul
JANAH Nora
KOLBACH Sylvie
KÖLLER Tom
MANDERSCHEID Karin
MERTENS Andrée
METZ Tilly ép. WELSCHBILLIG
MÜNICHSDORFER Daniela
RAISON Edmée
ROLLINGER Frank
TEX Roland


5 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
FRIEDEN Luc
GANTENBEIN-KOULLEN Marie-Thérèse
GAUL Fabienne
HENNICOT-SCHOEPGES Erna
LULLING Astrid
MEYERS Paul-Henri
MOSAR Laurent
NICKLAUS-FABER Ferny
OBERWEIS Marcel
RAUCHS Marc
ROLLER-LANG Yolande
SANTER Patrick
SAUBER MARCEL
SCHILTZ Jean-Louis
SCHMITZ Jim
STEIN-MERGEN Martine
STENDEBACH Théo
THIEL Lucien
WEYDERT Raymond
WIES Pierre
WISELER Claude


6 - déi Lénk - la Gauche
ARENDT Patrizia
BURGGRAFF Marc
DELVAUX Joël
FRISCH Janine ép.WEHENKEL
FUENTES-VALENZUELA Miranda Alicia
GRIGNARD Pascale
LACAFF Solange ép. MARX
MEDERNACH Claudine
PAULUS Jean
REDONDO Jean-Laurent
ROSSI John
SCHOSSELER Jeanne
SIMON Claude
STOOS Guy W.
THOMA Cléo
THOMAS Guy
TURPEL Justin
WAGNER David
WEHENKEL Henri
WENNER Jacques
ZEYEN Jacques


7 - d'Kommunisten (KPL)
BACK Paul
BEHM Léon
BERNARD Yves
BERNARD-MULLER Josette
BRÜCHER-CLEMENT Brigitte
FEYERSTEIN Georges
GASPARD Jos
GASPARD Jennifer
JACOBY Jean-Marie
KRISCHLER-GOULLEVEN Romance
LANGSAM Marcel
MATAGNE-LUCAS Vicky
MEDERNACH Robert
MOLITOR Georges
MUTTERGÉ Jo
PEIFFER Edmond
PISANI Giulio-Enrico
RODRIGUES Pereira Rosa
RUCKERT Joseph
SAN Ali
TANI Marco