Circonscription Est

1 - déi Lénk - la Gauche
DENIS Béatrice
WEHENKEL-FRISCH Milena
BRIMEYER Jerry
MOES Jean-André
REDONDO Jean-Laurent
WAGNER Serge
WESQUET Jean


2 - LSAP - d'Sozialisten
SCHLECHTER Marcel
BREDEN John
HAAS Jacques
KUFFER Françoise
SCHEUER Jos
SIEBENALER-ERNSTER Francine
STEFANETTI Gust


3 - DP - Demokratesch Partei
WAGNER Carlo
BELLING Jeannot
BONIFAS Jeannot
HARTMANN André
MASSARD Jos. A.
NAGEL Maggy
SERTZNIG René


4 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
MEHLEN Robert
BECK Jean-Paul
HANSEL Yvonne ép. SAUBER
KOLTEN Joseph
REDLINGER Norbert
RISCHETTE Michèle ép. DAESCHLER
SCHILTZ Camille


5 - GaL - Gréng a Liberal Allianz
KAYSER Pit
BEIDLER Francine
GRANICZ Katja
HEYMANN Valérie
ISEKIN-MAYER Doris
LORETI Léon
RÜBEL Hubert


6 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
BODEN Fernand
BOHNENBERGER Gast
CLEMENT Lucien
KONTER Norbert
LEONARDY Aly
MEYERS-FRANK Marie-Josée
STROTZ Nicolas


7 - Déi Gréng
KOX Henri
SCHMITT Irène
FRANK Raymond dit Remy
FABER Julie
AENDEKERK Raymond
KOHN Jean-Jacques
TIBESART Théo