Circonscription Centre

1 - déi Lénk - la Gauche
TURPEL Justin
FRISCH Janine, ép. WEHENKEL
DELVAUX Joël
SCHMIT Eliane
WEHENKEL Henri
MEDERNACH Claudine
KAYSER Albert
KREMER Ginette
FRENTZ Claude
DEUTSCH Myriam
BERNARD Zénon
LACAFF Solange, ép. MARX
JUNG Armand
BERNARD-MÜLLER Josette
KREMER André
MOES Sylvie
STOOS Guy W.
SCHNEIDERS Viviane
THOMAS Guy
WOLFF Laure
MARTIN Patrick


2 - LSAP - d'Sozialisten
GOEBBELS Robert
ANGEL Marc
BACH Paul
BLESER René
DELVAUX-STEHRES Mady
DIEDERICH Fernand dit Bim
DREWS Armand
DURLET Romain
FAYOT Ben
GLODT Marc
GONDOIN-GOEDERT Liz
GREIVELDINGER Gaston
KADUSCH-ROTH Liane
KLEIN Jean-Pierre
KRECKÉ Jeannot
MOES Raymonde
ROLLER Jos
SCHILTZ Jean
UNSEN Charles
WAGENER Sascha
WEINS Alain


3 - DP - Demokratesch Partei
POLFER Lydie
ARENDT Guy
BEISSEL Simone
BETTEL Xavier
BETTENDORF Niki
BRASSEUR Anne
DAHM Valentin
FLESCH Colette
GATTI Fernand
HELMINGER Paul
KRIEPS Alex
LAMESCH Edouard
LEYTEM-WANTZ Gaby
MART Daniel
MERTES Jean dit Zapp
MILBERT Ferd
RAUSCH Siggy
RIPPINGER Jean-Paul
SCHAACK Jos
STENDEBACH Théo
THULL Ali


4 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
HENCKES Jacques-Yves
GREISEN Fernand
ALTWIES Charles
ANGEL-SONTAG Marie-Josée dite Jéiss
ARENDT Jean-Pierre
BENTZ Anne
ECKER Roger
GIBÉRYEN Tania
GONNER Jean
JUNGBLUT Jean
KAESZ Jeannot
KODISCH-BAUSCH Marie-Josée
MEYER Raymond
MOUSEL Paul
NEUMAN John
RIHM Georges
SCHAACK Christian
SCHILTZ Jean-Marie
THILGES-SCHANEN Nicole
URBING Alain
ZEUTZIUS Fernand


5 - GaL - Gréng a Liberal Allianz
WEBER Jup
BECKER Gérard
BREDEN Fernand
BROCKER Robert
FISCHBACH Chantal
GREDT Bob
GREISCHER Jos
GONZALEZ Mario
HELTEMES Hedwig
HEYMAN Paul
HUSS Jean-Jacques
ISEKIN Jean-Paul
JUNKER Carlo
KIRPACH Dan
MANGEN Jean
MEDINGER-SCHROEDER Josette
MEYER Raymond
ROBERT Jean
SINNER Jang
VON KUNITZKI-NEU Patricia
WEBER Lis


6 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
HENNICOT-SCHOEPGES Erna
BOURG Guillaume dit Willy
FRIEDEN Luc
KERSCHENMEYER Michèle ép. BREITENBERGER
LIBER John
LULLING Astrid
MEYERS Paul Henri
MOSAR Laurent
NICKLAUS-FABER Ferny
OBERWEIS Marcel
RAUCHS Marc
RAUCHS Roby
REDING Viviane
ROTH Romi
SANTER Patrick
SAUBER Marcel
STEIN-MERGEN Martine
THEIS Alphonse
THEISEN Jeannine
WERNER Henri
WISELER Claude


7 - Déi Gréng
WAGENER Renée
BAUSCH François
MANDERSCHEID Karin
GEISBUSCH Jean
HILGERT Marielle
DE TOFFOLI Carlo
LOSCHETTER Viviane
FABER Jean-Paul
ADAM Claude
BARTOLOZZI Fabiana
BEMTGEN Charles
BREIER Henri
GRAF Léa
GROND Marc
HOLPER Lucien
KABER Claudine
KÖLLER Tom
MATAIGNE-SCHLIM Nicole
RAISON Edmée
TOMASSINI Anne
VINANDY Guy
8 De Steierzueler
REINERTZ Manfred
STEFFEN Robert
LOEHR Armand
LAUER Andrée
ZIMMER Guy
BERTRAND Jemp
HUMBERT Daniel