Circonscription Sud

1 - LSAP - d'Sozialisten
Poos Jacques F.
Asselborn Jean
Blau Marcel
Bodry Alex
Castegnaro Mario
Di Bartolomeo Mars
Err Lydie
Gansen-Bertrang Lily
Greisch Metty
Grimler Alphonse
Hoffmann Will
Igniti Danielle
Klein Roger
Lahure Johny
Linster-Siemes Lise
Lorent John
Lux Lucien
Mutsch Lydia
Regenwetter Jean
Schaack François
Schreiner Roland
Siebenbour André
Zanussi Marc

2 - National Bewegung
Peters Pierre
Weber Marc
Dondelinger Léo
Back Alain
Bofferding Jean-Pierre
Thill Willy
Crine Paul
Schleimer-Braun Josephine
Schlegel Marco
Romito Pascal
Glodt Nick
Mahr Jean-Baptiste
Lorang Albert
Faber Roby
Flesch-Antony Charlotte
Fantini Jean-Pierre
Peters-Erang Marthe
Daleiden Henri
Raach Suzette
Fannoy Sandrine
Goergen Danièle
Zewen Daniel
Haupert Aloyse

3 - Déi Gréng - GLEI-GAP
Huss Jean dit Muck
Clesen Nicolas dit Nick
Garcia Robert
Braz Felix
Cornaro Sandro dit Sam
Gerten-Muller Sylvie
Blaise Coryse
Blau Lucien
Campagna Norbert
Cinarelli Adrien
Conrardy Guy
Goergen Romaine
Goerres Jean-Paul dit Jim
Holbach Nadine
Homa Jeanne
Kutten Colette
Paulus Aloyse dit Al
Rings Robert
Thinnes Mathilde, ép. Houyoux
De Toffoli Carli dit Toff
Traversini Robert
Weimerskirch Joseph-Michel
Weydert Jean Paul dit Jemp

4 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Juncker Jean-Claude
Arendt Nancy, épouse Kemp
Besch Arthur
Biltgen François
Colling François
Coullen Fred
Diederich Henri
Flenghi René
Foehr Georges
Glesener Marcel
Halsdorf Jean-Marie
Hoffmann Nikki
Jung Ady
Kinsch Nico
Lentz-Cornette Marcelle
Medinger Camille
Raus Carlo
Raus Mady
Reding Viviane
Spautz Jean
Stein Nelly
Wolter Michel
Zenner Roby

5 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
Gibéryen Gaston
Alberti Serge
Backes Jean-Jules
Barthelmy Joseph
Bartringer Raymond
Frising Théo
Goy Raymond
Jaerling Aly
Jaerling Marc
Kronshagen Théo
Ludovicy Reine
Marx-Meyers Maria
Muller Ernest
Nösges Léonard
Poos Claude
Prott Tun
Reiff Trudy
Samida Jean
Stirn Fernand
Toussaint René
Wampach-Polfer Josée
Weycker-Leches Denise
Wildgen Benoît

6 - KPL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg
Bisdorff Aloyse
Back Emile
Bernard Zénon
Bigler-Ruckert Irène
Christ Eugène
Hoffmann François
Kieffer Marcel
Krischler Michel
Kutten Edouard
Kutten-Serafini Christiane
Marx Camille
Molitor Louis
Muller Camille
Pütz Marcel
Roll Romain
Ruckert Ali
Ruckert Jos
Schweich Roger
Simonelli Gilbert
Urbany-Hoffmann Jacqueline
Vibi Lucien
Wolsfeld Albert
Wotipka Georges

7 - DP - Demokratesch Partei
Grethen Henri
Berger Eugène
Bernard Carlo
Blaschette Jean-Baptiste
Busch Kik
Glück Paul
Graas Gusty
Grethen Léonie
Hamilius Françoise, ép. Junck
Hautus Daniel
Krantz Jean
Krings Patrick
Lorgé Jean
Rousseau Michel
Schockmel Léandre
Scholl-Sabbatini Bettina
Schroell Marco
Schummer John
Simon Josy
Steichen-Rausch Josette
Stoffel Josy
Stracks Arsène
Winandy René

9 - Nei Lénk
Arendt Patricia
Besch Romain
Gorza Thréis
Hoffmann André
Jones Carlo
Jost Frank dit Tun
Karier Steve
Kersch Guy
Krausch Carlo
Kunnert Léon
Majerus Roger
Mertzig Robert
Noesen Jean
Rossi John
Schaeler Gérard
Schmitt Jhemp
Staar John
Steffen Joseph
Stoos Liette dite Li
Urbany Serge
Useldinger-Hostert Yvonne
Warken Yvon
Weimerskirch Florence dite Flou

10 - N.O.M.P. - Neutral an onofhängeg Mënscherechterpartei
Blum Guillaume dit Willy
Steinmetzer Marianne
Fasbinder Fernand
Berg Théodore
Wohl Roland
Kies-Ciuca Christiane
Kies Armand
Ney Jean-Paul
Schmitz Alice
Valentini Jean
Coudouent-Achten Anne
Streveler Félicie
André-Beringer Victorine dite Vicky
Weyer-Starck Anita
Schartz Colette
Baulesch-Herzog Carmen
Dondelinger Marco
Conter Jean
Brück-Floener Anne
Minden-Paulus Jeanne dite Erna
Engel Alain
Del Toe Vincenzo dit Fränz
Weis-Bernard Rose Marie