Circonscription Nord

1 - LSAP - d'Sozialisten
Wohlfart Georges
Biver André
Burg Marcel
Haagen Claude
Halsdorf Claude
Scheeck-Clam Renée
Scherschel Ginette
Weiler Camille
Zimmer Marcel

2 - National Bewegung
Reinert Doris
Welfring Mady
Dury Gusty
Welfring Marco
Barthel Henriette
Wagner Pierre
Grisius Germaine
Reuter Josée
Kieffer Sonia

3 - Déi Gréng - GLEI-GAP
Gira Camille
Thull Marthy
Dupong Serge
Geiben-Glod Rita
Richartz Mike
Gillen Gisèle
Schanck Christophe
Schuster Jemp
Werner Gast

4 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Jacobs Marie-Josée
Boever Marie-Thérèse
Juncker Ernest dit Edouard
Loes Nico
Ludwig Maria
Muller Jean dit John
Ney Camille
Schank Marco
Weiler Lucien

5 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
Koepp Jean-Pierre
Engelen Jeff
Greisch Félix
Lucas ép. Els Karin
Mettendorff Jean
Nanquette Henri
Plein Fernand
Scharlé Marie-Louise
Thinnes Joseph

6 - KPL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg
Ackermann Pierre
Behm Léon
Marzadori Marco
Muttergé Jo
Schwickert Norbert
Stoffel Roger
Stoffel Vera
Weber Léon
Willkomm Pitt

7 - DP - Demokratesch Partei
Goerens Charles
Brachmond Roger
Calmes Emile
Durdu Agnes
Etgen Fernand
Feypel-Diederich Margot
Holweck Paul
Hübsch René
Schockmel Arthur